Arkisto | elokuu, 2012

Making of Nuorten saari

30 Elo

Hei! Olen Sonja Issula ja työskentelen projektisuunnittelijana ”Nuorten virtuaalisen ja fyysisen kohtaamisen uudet ympäristöt” eli tuttavallisemmin Kohtaamo-hankkeessa. Hankkeemme osallistuu Nuorten saareen digitarinan työstämisen muodossa. Pian pääsette kaikki kurkistamaan, miltä näyttää tapahtumasta vastaavien työryhmien hyörinä ja pyörinä hetkeä ennen h-hetkeä. Saatat myös bongata minut huomenna Nuorten saaresta kameran tai videokameran varresta. Jos haluat näkyä tarinassa, vetäisepä minua hihasta!

Mainokset

Vaikkei olis enää kesää jäljelläkään…

29 Elo

…niin näin aurinkoisen alkusyksyisen päivän kunniaksi hieman lisää kesän leiritunnelmia. Tässä linkit kesätoimittajien tekemiin videoihin.

Pieni suuri tarina

27 Elo

Mitä syntyy, kun yhdistetään muistosta rakennettu tarina, valokuvia, kenties videokuvaa, musiikkia ja kertojan oma ääni? No tietysti digitarina, joka on tyypillisimmillään minä-muodossa kerrottu muutaman minuutin mittainen omaelämänkerrallinen kertomus. Menetelmää voidaan toki käyttää myös dokumentaarisemmin, esimerkiksi ryhmän/asian/tapahtuman esittelyyn.

Digitaalinen tarinankerronnassa (Digital Storytelling, DST) ikiaikainen tarinankerronnan perinne yhdistyy uuden digitaalisen mediateknologian tarjoamiin ilmaisukeinoihin. Vaikka ääntä, kuvaa ja liikettä yhdistävä esitys on ilmaisukeinona voimakas, on itse tarina kuitenkin aina tärkeimmässä asemassa. Ohjelmat, joilla digitarinat tuotetaan ovat helppokäyttöisiä ja usein ilmaisia, jotta tarinat voidaan työstää ”sisältö ennen tekniikkaa” –periaatteella.

Hanke otti tuntumaa digitaaliseen tarinankerrontaan Otavan opiston ja Mediavaikuttamisen parhaat eurooppalaiset käytännöt –hankkeen järjestämässä työpajassa. Siellä osallistujat työstivät kouluttaja Hanna Mehtonen-Rinteen opastuksella omat digitarinansa. Menetelmän mukaisesti koko tarinan luomisen prosessi ja omien kokemusten tarinallinen hahmottaminen osoittautuivat viimeviikkoisessa pajassa digitarinoiden tekijöille merkittäviksi oppimiskokemuksiksi. Intensiivinen kolmipäiväinen työpajatyöskentely huipentui omien tarinoiden esittämiseen muille osallistuminen – henkilökohtaisen tarinan esittäminen muulle ryhmälle ja muiden tarinoiden kuuleminen olivat mieleenpainuvia kokemuksia nekin.

Kohtaamo-hanke järjestää digitarinakoulutukseen 1.-2.10.2012. Ilmoittautumiset projektipäällikölle 15.9. mennessä: hanna-kaisa.lahde@jns.fi

Tuoretta tietoa digitarinan käytöstä nuorisotyössä:

Pirita Juppi (2012):Digitaalinen tarinankerronta nuorten osallisuuden ja identiteettityön välineenä. Teoksessa Johanna Krappe, Terttu Parkkinen & Anna Tonteri (toim.) MOVING IN! Art-based Approaches to Work with the Youth. Reports 127, Turku University of Applied Sciences, s. 193–210. [Englanninkielinen versio s. 63–79.]

Pelit, pelillisyys, Minecraft, ohjaajuus

20 Elo

Kuvaesitys vaatii JavaScriptin.

KOHTAAMO järjesti nuorten nettipelaamiseen liittyvän kaikille avoimen koulutuksen perjantaina 17.8. 2012 klo 09:30- 16:00 Joensuun pääkirjaston Mikromuikussa. Koulutukseen osallistui kymmenkunta nuorisotyön ammattilaista ja – opiskelijaa ympäri maakunnan.

Koulutuksen alustajina toimivat Tero Huttunen valtakunnallisesta verkkonuorisotyön kehittämiskeskuksesta Helsingistä sekä Santeri Koivisto, Minecraftedusta Joensuusta.

Huttusen opetussisältöjen aiheena oli yleisesti pelit ja pelillisyys. Esityksessä käsitellään digitaalisia pelejä ja pelaamista nuorten elämässä sekä millaisia vaikutuksia pelaamisella on yksilön kasvussa aikuisuuteen. Puheenvuorossa käsiteltiin lisäksi millaisia nuoriso- tai sosiaalityön sovelluksia pelit ja pelillisyys mahdollistaa.

Koivisto keskittyi omassa osiossaan iltapäivällä Minecraft- pelin ominaisuuksiin. Koulutusosiossa otettiin konkreettisesti tuntumaa Minecraftin ominaisuuksiin ottamalla pelialusta käyttöön ja pohditiin pelaamisen lomassa pelin käyttömahdollisuuksia nuorisotyössä ja erityisesti ohjaustilanteissa.

Maakuntalehti Karjalainen kävi tekemässä koulutuksesta jutun, joka julkaistiin 18.8. 2012 lehdessä. Ohessa LINKKI jutun nettiversioon.

Nuokkarilta eetteriin

8 Elo

Sinustako radioaktiivi?

Kohtaamo (nuorten virtuaalisen ja fyysisen kohtaamisen uudet ympäristöt) – hanke aloittaa taloradiotoiminnan Joensuussa ja lähialueilla. Neljällä eri nuorisotalolla tuotetaan kerran viikossa n. puolen tunnin mittainen radio-ohjelma, joka lähetetään Oi fm:llä kerran viikossa. Tule mukaan tekemään itsesi kuuloista radio-ohjelmaa!

Miten homma toimii?
Syyskuun puolessa välissä Oi fm ja Radio Rex järjestävät radiotyöstä kolmiosaisen koulutuksen, jonka aikana työstetään yksi valmis ohjelma. Koulutukseen osallistuvat nuoret sitoutuvat opastamaan myöhemmin muita taloradiosta kiinnostuneita nuoria radio-ohjelman teossa. Sinun ei tarvitse olla mikään tekniikan ihmelapsi voidaksesi osallistua ohjelman tekoon, vaan homma purkitetaan erittäin näppärällä sanelimella ja editoidaan internetistä löytyvän ilmaisohjelma Audacityn-avulla.

Tavoitteena tekijöidensä näköinen ohjelma

Koulutetut ”opastajat” ja muut radio-ohjelman tekemisestä kiinnostuneet nuoret tekevät omatoimisesti syksyn aikana 1-2 valmista radio-ohjelmaa itse valitsemistaan aiheista. Paikallisuus, ajankohtaisuus, kiinnostavuus, vaikuttavuus – siinäpä muutamia avainsanoja ohjelman tekoa ajatellen.

Radiotyöpajat aloittavat toimintansa syyskuun puolivälissä ja jatkuvat vuoden loppuun.
Radiotyöpajoihin voi ilmoittautua ensisijaisesti elokuun loppuun mennessä projektipäällikölle: hanna-kaisa.lahde@jns.fi.

KOULUTUSTA TARJOLLA 17.8: Pelit, pelillisyys, Minecraft, ohjaajuus

7 Elo

KOHTAAMO (nuorten virtuaalisen ja fyysisen kohtaamisen uudet ympäristöt) – hanke järjestää nuorten nettipelaamiseen liittyvän kaikille avoimen koulutuksen perjantaina 17.8. 2012 klo 09:30- 16:00 Joensuun pääkirjastolla.

Alustajina:
Tero Huttunen, Verke (valtakunnallien verkkonuorisotyön keskus)
Santeri Koivisto, Minecraftedu
Pelit ja pelillisyys (Tero Huttunen)

Esityksessä käsitellään digitaalisia pelejä ja pelaamista nuorten elämässä sekä millaisia vaikutuksia pelaamisella on yksilön kasvussa aikuisuuteen. Puheenvuorossa käsitellään lisäksi millaisia nuoriso- tai sosiaalityön sovelluksia pelit ja pelillisyys mahdollistaa.
Minecraftin soveltaminen ohjaavana työvälineenä (Santeri Koivisto)
Koulutuksessa otetaan tuntumaa Minecraftin ominaisuuksiin ja pohditaan sen käyttömahdollisuuksia ohjaustilanteissa
Koulutus on kaksiosainen, jonka ensimmäiseen osio käsittelee nettipelejä ja pelien ulottuvuutta nuorten kanssa tehtävän työn työvälineenä ja jälkimmäisessä osiossa tutustutaan käytännössä Minecraft pelialustaan ja sen käyttöominaisuuksiin. Teillä on mahdollisuus osallistua joko molempiin tai vastaavasti vain jompaankumpaan osioon. Jälkimmäiseen osioon mahtuu vähemmän osanottajia.
Ilmoittautuminen 15.8.2012 mennessä projektipäällikölle
hanna-kaisa.lahde@jns.fi

Lisätietoja koulutuksesta:
https://kohtaamo.wordpress.com/ajankohtaista/