Arkisto | helmikuu, 2013

Digitarinointia suomen kielen alkeisryhmän kanssa

28 Hel

Kohtaamo on jalkautunut viime viikkoina SPR:n toimintakeskus Vatakkaan digitarinoinnin merkeissä. Tähän mennessä jo kolme kurssilaista on tarttunut innustuneesti mahdollisuuteen tehdä valitsemastaan aiheesta tarina. Claudia harjoitteli rohkeasti suomen puhumista kertoen perheestään, Seldi kertoi oman tarinansa Albaniaksi suomenkielisin tekstityksin ja Alan kuvasi humoristisella otteella huomioitaan Suomessa asumisesta. Kiitos tarinankertojille!

Mainokset

Alanin tarina Suomesta

28 Hel
Video

Claudian tarina perheestään

28 Hel

oppisopimusopiskelijaksi keskusta-alueen uudelle tilalle?

26 Hel

Joensuun kaupunki hakee 1 työtöntä oppisopimuskoulutettavaa seuraavasti:

Tehtävänimike Nuoriso-ohjaajaharjoittelija

Yksikkö Nuorisopalvelut / Keskustan nuorisotila

Työ alkaa sopimuksen mukaan

Kelpoisuusehdot

Haemme alueelliseen nuorisotyöhön Keskustan alueelle innokasta ja idearikasta aktiivista oppisopimusopiskelijaa. Työtehtäviin kuuluvat mm: nuorten ohjaus, tapahtuma-, leiri- ja retkitoiminnan suunnittelua ja toteutusta, erilaisten teemapäivien suunnittelua ja toteutusta ja mahdollisesti kohdennettua pienryhmätoimintaa.

Opiskelija pääsee mukaan uuden nuorisotilan suunnitteluun ja käynnistämiseen. Uuteen tilaan on tarkoitus kehittää mahdollisimman kattava nuorisotiedotuspiste; kiinnostus verkko- ja mediatyöhön ohjauksen välineenä ja tähän liittyvät hakijan vahvuudet luetaan eduksi.

Lisäksi eduksi luetaan ennakkoluulottomuus tehdä yhteistyötä alueen koulujen kanssa sekä aiempi harrastustoiminta /vapaaehtoistyö tai työkokemus lasten ja nuorten parissa. Työ on pääsääntöisesti nuorisotalolla tapahtuvaa iltatyötä. Työ sisältää myös viikonlopputyötä ja leirityötä.

HEJ:n päätös 18.12.2012 § 131:n mukaisesti koulutettavan edellytetään olevan alle 30-vuotias joensuulainen (kotikunta 31.12.2012), jolla ei ole aikaisempaa ammatillista tutkintoa. Poikkeuksellisesti voidaan hyväksyä henkilö, jolla on aikaisempi ammattitutkinto. Tällöin aikaisemman tutkinnon tulee olla pohjana tulevalle oppisopimuksen kautta tavoitellulle tutkinnolle. Muita valintaperusteita ovat mm. henkilön soveltuvuus kyseiselle ammattialalle, työttömyys ja työnhakijana olo.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisteriote lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi.

Työaika 32 t 30 min / vko

Palkkaus Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen harjoittelijan palkka

Yhteydenotot Nuorisosihteeri Maikki Rouvinen 050 596 4560
Nuoriso-ohjaaja Jenni Turpeinen 050-409 6129

Kirjalliset hakemukset toimitetaan 15.3.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella Joensuun seudun työvoiman palvelukeskus, vs. työllisyyssuunnittelija Sari Riikonen, Siltakatu 18, 3. krs, 80100 Joensuu. Hakemuksen mukaan on liitettävä TE-toimistosta saatu työtarjous, jolla varmistetaan hakijan palkkatukioikeus. Edellisessä haussa hakeneiden hakemukset huomioidaan jatkohaussa.

Rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuus:

On X Ei
vs. työllisyyssuunnittelija Sari Riikonen

Digitarinaa jalkauttamassa…

25 Hel

Pirita Juppi oli jälleen helmikuun alussa Niittylahden opistolla kouluttamassa digitaalista tarinankerrontaa. Koulutus oli kaksipäiväinen ja siihen osallistui tällä kertaa 13 digitaalisesta tarinankerronnasta kiinnostunutta nuorisoalan toimijaa. Minä olin yksi heistä.

Pääsin ensimmäisen kerran itse käytännössä tutustumaan menetelmään ja tuottamaan oman digitaalisen tarinan. Kokemus oli voimaannuttava ja antoisa. Omaan tarinaani voitte tutustua täältä:

Olemme Kohtaamon kanssa olleet myös mukana Vatakalla maahanmuuttajien kielikursseilla viime ja edellisviikolla. Kielikurssien osanottajilla on ollut mahdollisuus tehdä kanssamme digitaalisia tarinoita omasta itsestään, kulttuuristaan ja kotimaastaan. Tämä toiminta jatkuu vielä lähiviikkojen ajan.

Julkaisemme heidän digitarinoitaan myöhemmin myös täällä blogissamme.

Digitaalinen tarinankerronta on noussut yhdeksi keskeiseksi menetelmäksi, jota olemme omassa hankkeessamme lähteneet aktiivisesti jalkauttamaan. Olemme tehneet tarinoita nuorten toiveista yhteistyössä oppisopimusopiskelijoiden kanssa ja dokumentoineet Joen Yö- tapahtumaa yhteistyössä tapahtumatuotantojen kanssa. Olemme vahvistaneet menetelmän avulla osaamista Erityisammattiopisto Luovissa ja Hyvä Amis hankkeessa.

Digitaalisen tarinankerronnan menetelmä muuttaa kanssamme huhtikussa keskusta-alueen uuteen nuorisotaloon Torikadulle. Muutosta tiedotamme lähemmin lisää.

Hanna-Kaisa

Henna Anttonen esittäytyy…

25 Hel

Tervehdys kaikille!

Tässä kirjoittelee Henna Anttonen, 20-vuotias opiskelijaharjoittelija Kohtaamo-hankkeella. Opiskelen ensimmäistä vuottani humanistisessa ammattikorkeakoulussa (lyhennettynä HUMAK) kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelmaa. Siispä näillä näkymin noin kolmen vuoden päästä olen uunituore yhteisöpedagogi eli suomennettuna voin työskennellä nuoriso-, järjestö- ja vapaa-ajankenttien piirissä sekä erilaisissa projekteissa sun muissa mukavissa hommissa. Miulla on jo pohjakoulutuksena nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto, joten opiskeluni humakissa on ainakin tähän asti ollut enemmän oman osaamisen syventämistä ja taitojen kehittämistä.

Aloitin harjoitteluni täällä Kohtaamolla 28. päivä tammikuuta ja olen täällä vielä ensi kuun 13. päivään saakka. Tänä aikana suoritan opintojaksot ”Elämänkulku, kasvatus ja kulttuuri” sekä ”Viestinnän ja markkinoinnin perusteet”. Opintojaksojen tavoitteita ovat (sanasta sanaan):

”Opiskelija osaa tarkastella kasvatusta osana yksilöiden elämänkulkua ja kehitystä. Hän ymmärtää kulttuurin ja yhteisöjen merkityksen yksilöiden kasvussa ja identiteetin muotoutumisessa elämänkulun eri vaiheissa ja tiedostaa oman kasvatustoimintansa perustan.

Opiskelija oppii tuntemaan yhteisöviestinnän ja markkinoinnin perusperiaatteita ja käytäntöjä. Opiskelija oppii viestinnän perustaitoja ja erilaisten tiedotusvälineiden hyödyntämistä. Opiskelija ymmärtää tiedottamisen ja markkinoinnin merkityksen kansalaistoiminnassa, järjestö- ja nuorisotyössä.”

Kohtaamo onkin näiden tavoitteiden kautta paljastunut juuri sopivaksi harjoittelupaikaksi! Miulle on siis annettu Ponunet-hommia eli kyselyiden luontia, kehittämisideointia, sähköpostien laittoa, mediatiedotteen laatimista ja kaikkea muuta mukavaa tekemistä. Olen päässyt (…joutunut…) puhumaan kahteen radiomainokseen, jotka ovat Ponunet-kyselyn markkinointi- ja No hits-räppikisamainokset. Mainokset voi bongata radio Oi fm:ltä, kun oikein tarkasti kuuntelee. Olen myös kohdannut nuorisoalan eri toimijoita ja nähnyt Joensuun eri kenttiä nuorisotyöhön liittyen. Vielä pitäisi käydä tutkimassa nuorisotiedotuspiste Luna, mutta sekin varmasti hoituu tämän loppuharjoittelun aikana.

Vielä kolmisen viikkoa harjoittelua, katsellaan nyt mitä kaikkea kivaa täällä vielä keksitäänkään miun pään menoksi. Huh!

Muistakaahan käydä täyttelemässä Ponunet-kyselyä! 🙂

Meijän medialeiri 5.-8.8.2013

22 Hel

Kerrotaanko lehdissä tarpeeksi sinulle tärkeistä asioista? Haluaisitko olla mukana tuottamassa nuoria kiinnostavia uutisia? Onko sinulla ideoita omaan radio-ohjelmaan? KOHTAAMO–hanke, Niittylahden opisto ja Joensuun nuorisopalvelut järjestävät elokuun ensimmäisellä viikolla medialeirin, jossa harjoitellaan mediajulkaisujen tekemistä. Leirin työpajoissa harjoitellaan verkko- ja printtimedian, radio-ohjelmien sekä digitaalisen materiaalin tuottamista. Juttujen aiheista päätät sinä itse!

Leiri on suunnattu 14-16 – vuotiaille ja leirille mahtuu mukaan 15 osallistujaa. Leiri on maksuton. Leirille ilmoittautuminen 17.5.2013 mennessä.

Leirin jälkeen on mahdollisuus jatkaa nuorten toimituksen jäsenenä. Nuorten toimitus kokoontuu syyskuusta alkaen keskusta-alueen uudella nuorisotalolla.

Lisätietoja leiristä ja ilmoittautumisesta:
hanna-kaisa.lahde@jns.fi
p. 050 362 6834
sonja.issula@pkky.fi
p. 050 310 1146
http://www.kohtaamo.wordpress.com